Pensioensparen

Waarom kiezen voor een pensioenspaarverzekering?

Sparen voor je pensioen kan met een verzekering. Met een pensioenspaarverzekering bouw je fiscaal voordelig een aanvullend pensioen op. Elke belastingbetaler die jonger is dan 65, kan een zo'n verzekering sluiten. 

Omdat je kiest voor een verzekering heb je meer zekerheid over je rendement. Op elke storting die je doet kan je rekenen op een gegarandeerde interestopbrengst. 

Aanvullend pensioensparen wordt gesteund door de overheid. Op het bedrag dat je elk jaar spaart, realiseer je het jaar nadien een belastingvermindering tot 30%. Je spaart dus voor later, maar geniet nu al elk jaar een belastingvoordeel. Hoe vroeger je begint met sparen voor je pensioen, hoe meer je dus ook elk jaar kunt besparen op je belastingen en hoe groter je voordeel of rendement op termijn zal zijn.

Wat is het KBC Home & Pension Plan?

KBC Home & Pension Plan is een tak 21-pensioenspaarverzekering waarmee je op een fiscaal vriendelijk manier een aanvullend pensioen opbouwt. Elke belastingbetaler die ouder is dan 18 en jonger dan 65, kan deze pensioenspaarverzekering sluiten. Vroeg starten betekent voor later een mooi pensioenkapitaal bijeensparen.

Wat brengt het KBC Home & Pension Plan op?

Gegarandeerde interestopbrengst op elke storting

Op elke storting garandeert KBC Verzekeringen je een vaste interestopbrengst tot de einddatum van je contract. 

Deelname in de winst

Boven op de zekerheid van een minimumrendement is een jaarlijkse winstdeling mogelijk. Die winstdeling is niet gegarandeerd en kan elk jaar wijzigen. Ze is afhankelijk van de economische omstandigheden en de resultaten van KBC Verzekeringen.

Aanvullende overlijdensdekking

Bescherm je nabestaanden en kies voor een aanvullende overlijdensdekking. Daarmee zorg je er immers voor dat een extra kapitaal aan je nabestaanden wordt uitgekeerd, mocht je zelf voortijdig overlijden. 

Looptijd

De minimumlooptijd is 10 jaar. De einddatum van deze pensioenspaarverzekering is je 65e verjaardag. Ben je gestart op je 55e verjaardag of later, dan kun je je pensioenkapitaal pas 10 jaar na de startdatum opvragen tegen fiscale gunstvoorwaarden. Bij je overlijden wordt het opgebouwde kapitaal uitgekeerd aan de begunstigde. Vroegtijdig opvragen is altijd mogelijk, maar fiscaal zeer nadelig.

Fiscaliteit

Op je stortingen geniet je een belastingvermindering tot 30%. Op het totale gespaarde bedrag wordt een voordelige eindbelasting geheven. Dat gebeurt in principe op je 60e verjaardag via de anticipatieve heffing. Start je met pensioensparen na je 55e verjaardag, dan gebeurt de heffing 10 jaar na de start van het contract.

Wat je nog moet weten

  • Het KBC Home & Pension Plan is een tak 21-levensverzekering met gewaarborgd rendement, waarbij het beleggingsrisico wordt gedragen door de verzekeraar.
  • Het KBC Home & Pension Plan wordt gewaarborgd door de Belgische beschermingsregeling voor tak 21-levensverzekeringen. Deze bescherming treedt in werking als is vastgesteld dat KBC Verzekeringen in gebreke is gebleven en bedraagt momenteel maximaal 100.000 euro per verzekeringnemer voor alle bij KBC Verzekeringen aangehouden reserves in de beschermde tak 21-levensverzekeringen samen.
  •  

 Lees de uitgebreide informatie over dit product